602 438 109
Data Privacy

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Petr Hemský , se sídlem V Ráji 1478, IČ: 11170182, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby: jméno a příjmení název společnosti adresa e-mail telefonní číslo Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem rozesílání nabídek a rezervací spojených s činností . Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 6let. Zpracování osobních údajů Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například ... využitím nástrojů [odkaz], které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu, zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti ………………………… [odkaz]

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.